Proje Hakkında

Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi

Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi Projesi, GAP İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülmektedir. Projenin genel amacı, kadınların güçlenmesi yoluyla Suriyeli ve Türkiye’deki ev sahibi topluluklar arasındaki sosyal uyumu güçlendirmektir.

Proje,

  • Suriyeli ve ev sahibi topluluk mensubu kadınların sosyal ve ekonomik yeteneklerinin geliştirilmesi,
  • İki topluluk arasında sosyal uyum ve entegrasyonun sağlanması,
  • Sosyal bakım ve sosyal destek hizmetlerinin tasarlanması ve pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi

faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Suriyeli ve ev sahibi topluluk kadınların sosyal ve ekonomik yeteneklerini artırmak amacıyla GAP İdaresi Başkanlığı’na bağlı ÇATOM’lar (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri) kapsayıcı iş modelleri geliştirilerek desteklendi ve temel yaşam becerileri, yeni tekstil üretim teknikleri, satış ve pazarlama gibi konularda eğitimler verildi. “Kapsayıcı iş” yaklaşımı çerçevesinde, Türkiye’nin en büyük tekstil perakendecisi Koton firması ile ortaklık kuruldu ve böylece kadınlar için yeni pazar bağlantısı oluşturuldu. Günümüzde ÇATOM’larda 2600’den fazla kadın, Koton firması tarafından satılmakta olan el emeği koleksiyonunun üretimini gerçekleştirmekte.

Bu kapsayıcı iş modeli sayesinde, Suriyeli kadınlar da dahil olmak üzere düşük gelirli topluluklardan kadınlar, düzenli gelir elde ederek üretim değer zincirlerine dahil oluyor ve sosyal ve ekonomik olarak güçleniyor. Bu model, kadınlara kendi imkanlarını kullanarak yoksulluktan kurtulmaları için güven ve yeni güç kaynakları verirken aynı zamanda Suriyeli ve ev sahibi topluluk kadınları arasındaki sosyal uyumun sağlanmasına olanak tanıyor.

Kırılgan gruplara ulaşmaya yönelik diğer faaliyetler arasında, engelli çocuklar için yerel okulların yenilenmesi ve yaşlılar için gündüz bakım merkezlerinin açılması yer almakta. Kilis’te kurulan Aktif Yaşam Evi, günümüzde yaşlıların aktif ve verimli bir şekilde günlük yaşama katılımlarını desteklemek, sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, gönüllü çalışmaya yönlendirmek, kültürlerarası entegrasyon ve uyumu sağlamak amacıyla yaşlıların ikinci evi olarak tasarlandı.

Covid 19’a yanıt olarak, pandeminin ev sahibi topluluklar ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan Suriyeli kadınlar üzerindeki etkilerini ölçmek ve sonuçlara dayalı bir destek mekanizması geliştirmek için bir anket yapıldı. Anket sonuçları dikkate alınarak, kadınların sorunlarının farkına varmaları, sorunların çözümü için inisiyatif kullanabilmeleri, güçlenmeleri ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması amacıyla “Duygusal İyileştirme Sohbetleri” düzenlendi. ÇATOM kadınlarının katılımıyla, fizyoterapistler, pedagoglar, beslenme uzmanları ve psikologlar ile iş ve ev yaşamının dengelenmesi, çocukların sosyal ve duygusal gelişimi, ev içi iletişim ve özsaygı gibi konuların tartışıldığı webinarlar düzenlendi.

Pandemi sürecinde fiziksel ve zihinsel desteğe en çok ihtiyaç duyan gruplardan biri yaşlılar ve aileleri oldu. Bu sebeple, yaşlıların, ailelerinin ve hizmet çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirerek psikolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek ve yaşlılara bakan kadın ve aile bireylerinin üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla yaşlılar, aileleri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik psiko-sosyal destek webinarları düzenlendi.

Proje aynı zamanda, daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya için Birleşmiş Milletler’in 2030 Gündemine ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Sitemizde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.