ÇATOM Hakkında

Çok Amaçlı Toplum Merkezi
ÇATOM

Kadınlara ne yapacaklarını değil, hangi koşullarda neleri yapabileceklerini gösterme ilkesi ile yola çıkan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), kırsaldan göç etmiş yoksul hanelerin yaşadığı mahallelerde, ilçe merkezlerinde ve merkezi köy yerleşimlerinde kurulan, topluma dayalı ve katılımcılığı esas alan merkezlerdir. GAP İdaresi Başkanlığı tarafından 1995 yılından bu yana faaliyet gösteren ÇATOM’ların amacı; kadınların kamusal alana daha fazla katılımlarını ve kamusal hizmetlerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak, kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmak, kadını güçlendirerek fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak, cinsiyet dengeli kalkınma sürecini başlatmak ve ileriye taşımak ve bu yolla yerel koşullara uygun, katılımcı toplum temelli tekrarlanabilir modeller geliştirmektir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren ÇATOM sayısı 48 olup, merkezler aracılığıyla ulaşılan kadın sayısı bir milyonu aşmıştır.

Sitemizde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.